Мъдростта на множеството – crowdsourcing за чист въздух в Европа

Тестваме дигитален crowdsourcing в търсене на решения за чист въздух в Бургас и девет европейски столици!

“Мъдростта на множеството за чист въздух в Бургас” e част от паневропейската инициатива CODE Europe за crowsdsourcing (използване на „колективната мъдрост“) по темата за чистотата на въздуха, която дава възможност на гражданите да търсят заедно и да намират съвместни решения, които да  предлагат на отговорните институции.

Crowdsourcing:

Ангажиране на знанието и уменията на голямо множество от хора за решаването на конкретни проблеми, особено с използването на дигитални технологии, и при търсенето на управленски решения, които засягат всички.

CODE Europe извършва пилотни кампании за мобилизиране на колективната мъдрост в десет европейски града:  Бургас (България), Атина (Гърция), Рига (Латвия), Талин (Естония), Лисабон (Португалия) и Будапеща (Унгария).

По същото време паралелна и координирана инициатива са провежда в Брюксел (Белгия), Берлин (Германия), Амстердам (Нидерландия) и Подгорица (Черна Гора).

По време на кампанията, която продължава през цялата 2022 година, всички, за които е важно качеството на въздуха в града в който живеят, могат да дадат своето мнение, да предложат своите решения и да участват във формулирането на конкретни предложения към компетентните власти в града, в страната си и в Европа. Разработили сме специални дигитални crowdsourcing платформи, които подпомагат съвместната работа на гражданите. Надяваме се тази инициатива да помогне да погледнем към бъдещето на демокрацията на гражданското участие, където дигиталните технологии ще станат неизменна част от реализацията на волята на гражданите.

Какво още включва инициативата?

Дигитален монитор за качеството на въздуха

CODE Europe включва разработката и използването на дигитален монитор за „социално слушане“, който помага събирането на мнения по темата изказани в онлайн средата. Социалното слушане се подчинява на строги етични стандарти,  които позволяват обобщаване на мнението на гражданите без неприемлив достъп до личните им данни.  Дигиталният монитор подпомага достигането до мнения на хора и извън кръга на онези, избрали да участват в краудсорсинг кампанията и разширява погледа върху мнението на по-голяма част от гражданите по темата. 

Рамка за оценка на електронното участие

Развиваме универсално приложима технология за оценка на опита от електронното участие, която позволява обективно сравнение между кампании проведени на различни места и по различно време. Оценка на електронното участие ще бъде приложена спрямо резултатите от кампаниите в различните градове, за да оцени и подобри използваната методологията.

Какво искаме да постигнем?

За качеството на въздуха:

Разработени съвместни предложения на максимално голям брой граждани за подобряване на качеството на въздуха, които ще представим на съответните власти на местно, национално и европейско ниво.

За екологичното законодателство в Европа:

Европейският съюз подготвя промени в Директивата за качеството на атмосферния въздух, които ще се приемат през 2023 година. Тази инициатива цели гражданските решения формулирани с нейна помощ да бъдат взети предвид при формулирането на новото европейско законодателство. 

За повече електронно гражданско участие

Инициативата ще разработи и предложи на европейските институции препоръки и методология за включване на краудсорсинга за подобряване на  функционирането на демократичните общества в дигиталния свят.

Advertisement