На Български

Кой и защо?

Фондация ПроИнфо е основана от български професионалисти в областта на медиите и комуникационните технологии с цел изграждане на информационна среда благоприятстваща развитието на гражданското общество  и повишаване на комуникационните умения на неправителствените организации и публичните институции.

Кога

Проинфо е основана през 2005 година в София, България.

Какво

  • осъществяване на проучвания, анализи и информационни дейности в сферата на гражданското общество;
  • изграждане и развитие на уменията за публична комуникация на представителите на гражданското общество;
  • изграждане на информационни платформи подкрепящи развитието на гражданското общество;
  • развитие на мрежи от неправителствени организации в България, в Европейския Съюз, Югоизточна Европа и в страните от бившия Съветски Съюз;
  • провеждане на обучения и комуникационни кампании по важни обществени теми като присъединяването на България към Европейския Съюз, пряката демокрация и активното участие на българското гражданско общество в политиките на Европейския съюз.

„ПроИнфо” работи за повишаване на сътрудничество в НПО сектора като използва модерни IT техники за подобряване на комуникацията в сектора. Фондацията си взаимодейства с „Форум гражданско участие”, платформа на повече от 100 НПО, работещи за повече гражданско участие във вземането на решения на всички нива.

От 2011 г. Фондация „ПроИнфо” развива профила си на „контактна точка“ в България на Европейската къщата на гражданското общество и работи по инициативата за създаване на българската Къща на гражданското общество. През 2012 година „ПроИнфо” започна работа по създаването на „виртуален“ вариант на Европейската къща на гражданското общество. Тя функционира като граждански ресурсен център по европейски въпроси. Проинфо участва и в проекта по създаването на Къщата на гражданските организации осъществен от Българския Център за Нестопанско Право през 2014-2016 годинал

От 2010 година Проинфо работи като партньор и като водеща организация в поредица от граждански проекти на европейско ниво като JoiEU, U-Impact  и DEEP linking Youth.

Настоятелство

В настоятелството на Проинфо влизат:

  1. Петко Георгиев, медиен експерт
  2. Ива Таралежкова, председател на Форум Гражданско Участие
  3. Ирина Алексиева, експерт публични комуникации
Advertisement